Zoznam exponátov

O energii a úsporách energie

Abecedne
:

bicyklový generátor elektriny                                                          
bimetal
bloky izolačných materiálov
Curieov bod            
fotovoltaický  kolektor                 
had nad žiarovkou            
informačný PC stojan pre poradcov pre zatepľovanie
kvíz znalostí o teple
marič energie – automobilová brzda
menič 12 V na 220 V               
meranie teploty pomocou počítača (graf)
meranie teploty na diaľku
meranie prestupu tepla rôznymi materiálmi
model veternej elektrárne
                       
model vyžarovania tepla radiátorom cez stenu
ochladenie bombičky s CO2        
palivový článok (vodík + kyslík)
PC program: ručná regulácia teploty v izbe
PC program: poradca pri zatepľovaní
pohlcovanie tepla rôznymi materiálmi
porovnanie žiarivky a žiarovky                       
radiátor s kalorimetrami              
skleníkový efekt                
spektrum žiarovky            
solárny kolektor
solárny kufor - súbor pomôcok - slnečné žiarenie zdrojom energie
stenový radiátor                
tepelné čerpadlo               
teplomer v pumpe na bicykel                 
úsporná
žiarovka  pre
lakomcov
video programy s tématikou úspor a pod.

 

Babylónsky školský kabinet

Abecedne:

akvárium
Bernoulli – dúchač
binárna sčítačka
bubliny
- aj obrovské
domáci rozpočet na váhe 
Doktor Faust, Mefistofeles a Gašparko o pekle
Dopplerov efekt
Drogy – otázky a odpovede na počítači

Einsteinov gumový vesmír
Ekolopoly - poznanie zložitých systémov hrou
Foucaultovo kyvadlo   

Galtonova doska - o Gaussovom rozložení
gravitačná stena pre dráhu s guľkami
hľadanie chlóru  v umelej hmote (PVC)
hry so svetlom a Slnkom   

hry so svetlom - svetelný domček
hry so zrkadlami

Chladniho obrazce   
indikátor zemetrasenia                                 Späť na hlavnú stránku
jednoduché elektrické obvody 
Juliánov vlnostroj zvislý   
magnetická indukcia
meranie reakčného  času na červené svetlo
miešanie farieb
modely v ekológii a pre trv. udržateľný rozvoj
optické klamy 
osciloskop + laser
PC program: riadenie lode s meniteľnou záťažou
PC program: regulácia množstva rias v akváriu
plazmová guľa
prístup na internet
rovnica chaosu 
rotujúca stolička 
skúška zmyslov: vnímanie farieb 
spektroskop
zdroj ultrafialov
ého žiarenia
video programy
Wimshurstova elek
trika - 80 kV

zrkadlové kreslenie 
zobrazenie zvuku laserom