Výstavy o optike  a  o astronómii
v spolupráci s Astronomickým úsekom PKO Bratislava a Metodicko-pedagogickým centrom HM Bratislava
bol to vynikajúci doplnok preberanej látky...

exponáty v časti optika:

súpravy KVANT na pozorovanie lomu svetla v rôznych prostrediach,
vytvorenie obrazu z hologramu...
miešanie farebných svetiel, optický kábel, meranie intenzity svetla

exponáty v časti astronómia:

meranie zníženia rýchlosti svetla v optickom kábli (OptoCon Slovakia, Elsinco),
vytvorenie spektra rôznych druhov svetelných zdrojov, určovanie hmotnosti a váhy (fa ALYA),
Einsteinov vesmír, bohatá obrazová dokumentácia, prednášky, možnosť zhotovenia malého spektroskopu,
model Pathfindera - pristávacieho modulu s vozítkom Mars Lander (aj návod s výkresom).
 


 

 

 

Hlavná stránka