VÝSTAVY

 ktoré znovu otvoríme:

ENERGIA A JEJ ÚSPORY
                       - vystavené exponáty umožnujú vlastné pozorovania a rukolapné získanie poznatkov. 
                        Ponúkame aj množstvo textových materiálov.
BABYLÓNSKY ŠKOLSKÝ KABINET
                 
- obsahuje množstvo rôznorodých exponátov, 
                       ktoré len zdanlivo nesúvisia s problematikou energie.
                       Zvyšujeme počet exponátov, s ktorými sa môžu pohrať aj veľmi malé deti...

 
Výstavky, ktoré sa konali:
O pakobylkách okt., nov. 2002
-
mohli ste pozorovať ich pomalý život, dokázali vyvolať rôzne zaujímavé myšlienky v prostredí     plnom vedy a techniky... 
  text letáku k výstave

O astronómii  jan. - marec 2003
- nástroje astronómie - skúmanie svetla hviezd a gravitácie...  obrázky a texty k výstave

O optike

- základy optiky  
jan. - marec 2003

Môj strom
- predstavenie výsledkov detskej výtvarnej a poznávacej súťaže, ktorú usporiadal REC Slovensko    okt. 2003
- text letáku k výstave

Vzácne teplo
- výstava o úsporách energie pre verejnosť i výrobcov - v Slov. národnom múzeu január, február 2004

Neviditeľné žiarenie a úspory energie (o využití infračervenej kamery)
- malá výstava o úsporách energie pre školy a verejnosť - v Met. centre Brat. kraja na Ševčenkovej ul. v Bratislave; jan., febr. 2005

                                                                                                                           Späť na hlavnú stránku