Semináre
a pomoc pri 
priebežnom  vzdelávaní  učiteľov

Spolupráca 
so
školami

   Názov akcie: TUR


 
Trvalo udržateľný rozvoj 
   a výučba prírodovedy  a fyziky

  Seminár - priebežné vzdelávanie učiteľov sme 
  v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom mesta   Bratislavy úspešne dokončili.

  Aj v roku 2009 a 2010 chystáme seminár o TUR ...
  ak pomôže APVV... potom budú aj o ďalších témach.

  A prakticky všetky naše aktivity sú doplnené
  o informácie o udržateľnom rozvoji ako pre žiakov
  tak aj pre učiteľov.

  
Tu budú umiestňované materiály
  o trvalo udržateľnom rozvoji
  a jeho aplikáciách vo výučbe.


 
  Späť na hlavnú stránku: