Deň vedy a techniky
sme usporiadali
v novembri 2002 v priestoroch STODOLA Centra
(ale v prípade záujmu sa pokúsime akciu zopakovať...)
s láskavou pomocou Západoslovenskej energetiky, a.s.  a jej skupiny pre termovízne merania,

-  bol to náš spoločný príspevok ku zvýšeniu záujmu verejnosti o vedu a techniku

- Témou bola: termovízia - jej podstata a využitie v technike

 Predviedli sme okrem vysvetlenia princípov fungovania dokopy asi 30 pokusov.

Veľmi zaujímavé boli ukázky praktického využitia termovízie.

Naozaj sme videli, že je to nástroj vedy a techniky, bez ktorého sa moderná

spoločnosť už nezaobíde.
                                                                                                                                Hlavná stránka