Ponuka pre spoločnosti, firmy, organizácie

Ponúkame firmám


Naše skúsenosti nám dovoľujú  ponúknuť  realizáciu 
tzv. náučných propagačných výstav

s rôznou dobou trvania, na rôzne témy, z rôznych oblastí - 
a to počínajúc ich libretom a scenárom až po realizáciu...

 Vaše aktivity, prípadne Vami navrhnutá téma, budú prezentované
formou výstavy, ktorá ich urobí zaujímavou prepojením
s
vedou, technikou, umením...
...ukáže zvedavej verejnosti zaujímavou i hravou formou 
vedeckú a technologickú podstatu ako aj hodnotu 
produktov Vašej spoločnosti...

Podobné výstavy sú v zahraničí významnými udalosťami, 
sú  veľmi obľúbené, s významnými počtami návštevníkov.
Vieme vytvoriť aj putovné verzie...
                  
    
 Informácie:
e-mail: 29rio@stonline.sk 

                                                                                                                                                      
Hlavná stránka