Model palivového článku pre žiakov a pre chudobných študentov...

Je to l
en hračka. Skutočné, už vyrábané a používané, fungujú využitím rôznych nových princípov... 
Ale nie je ešte všetko vyriešené, objavené...


Náš článok vyrobíme z toho, čo sa nachádza v každej kuchyni. 
Voda, sóda bikarbóna, nerezový (starší) príbor, malé zaváracie poháriky (od medu)...

        Zaváracie poháriky musia mať uzáver z umelej hmoty. Do nich urobíme vhodné otvory (ak použijeme kúsok nerezového plechu tak to bude tenký obdĺžnik) a prestrčíme budúcu elektródu cez otvor. Tento koniec bude ponorený v poháriku v roztoku sódy bikarbóny (rovná čajová lyžička prášku do ca 2 dcl vody - pomer nie je kritický). Elektródy omotáme nejakou sieťkou z umelej hmoty (napr. na okná proti komárom), aby sa nedotýkali a neskratovali článok.
Jeden pohárik je jeden palivový článok. Pre pokusy je to však málo - musíme urobiť aspoň tri. Zapojíme ich za sebou, do série.
       Hlavným problémom je získanie vodíka a kyslíka. A preto naše palivové články použijeme aj na ich výrobu.
Funguje to takto: vodík pre články si vyrobíme elektrolýzou roztoku (elektrolytu) v pohárikoch. Urobíme to tak, že na chvíľu (asi 10 sec)  pripojíme 4,5 V batériu na články spojené v sérii, tým začne elektrolýza - cez sklo uvidíte bublinky vodíka (na "mínus" elektródach) a kyslíka (na plus elektródach). Batériu odpojíme - na elektródach sa "drží" trocha vodíka a kyslíka - a na vývody pripojíme nejaký spotrebič s malou spotrebou napr. LED diódu  alebo "piezopípadlo".
       Teraz sa môžete trochu pohrať s meraním napätia, prúdu, vplyvom záťaže, veľkosťou elektród, najmä materiálom elektród, meraním doby, po ktorú sa "udrží"  vodík s kyslíkom na elektródach (pomerne dlho) a pod. Skúste, ako by sa správali články zapojené paralelne alebo sériovo - paralelne... Dolu, na pripojenej schéme, je vidieť, ako sú zapojené jednotlivé články. Na červený drôt pripojíte + pól batérie a na modrý  -- pól. Po "výrobe" vodíka a kyslíka na elektródach článku na tie isté vývody pripojíme spotrebič...

   
Schéma pokusnej zostavy troch palivových článkov


Tri palivové články v sérii...

Hlavná stránka