Úspory energie 

 

 


 zaujímavé stránky 
na internete

 www. sea.gov.sk   - stránka 
 Slovenskej energetickej agentúry 
 - overovanie hospodárnosti využívania      energie, energetické audity a pod.

 

                                    
 Energetický inštitút  SEA  - školenia a  kurzy
                    

 
  www.svn.cz            -  české stredisko SEVEN,  úspory   energie

 www.e-filip.sk         -  stavajme s filipom
                                       Energetické centrum Bratislava
 www.eccb.cz          -  Energetické centrum
                                       České Budějovice
www.energovedator.sk - stránka mladých ľudí, ktorí sa                                          zaoberajú palivovými článkami

Späť na hlavnú 
stránku