Hľadáme staré…

...prístroje, literatúru a pod. s tématikou prírodných vied a poznávania prírody

...vyradené učebné pomôcky a prístroje, vedecké a technické pamiatky
... každoročne vyraďované učebné pomôcky !

S Vašou ponukou sa, prosíme, prihláste na:

Adresa zriadovateľa STODOLA Centra :

prosíme pozrite si našu hlavnú stránku...
     
Kontaktná osoba: Július Rosa, komisár výstavy
         

Späť na hlavnú stránku