Pripravujeme

- doplnenie výstav o exponáty z oblasti optoelektroniky, robotiky...

- pripravujeme libretá a scenáre náučných  výstav z rôznych oblastí života aj zdravotníctva, aj dopravy , aj...

   Zavolajte nám...

  Pripravujeme
výstavku o športe a fyzike a veľkú výstavu o teple

 

Späť na hlavnú stránku