Čo máme nové

Máme vymaľované a dostali sme dobré vybavenie.
Ponúkame učiteľom príležitosť urobiť si svoju vyučovaciu hodinu
                   v prostredí Stodola Centra .
Máme asi 40 stoličiek, tabuľu, kriedu, video, internet...
Témy je možné vopred dohodnúť, pripravíme vybrané exponáty,
                  (pozri aj ponuku Programy).
 Abecedný zoznam nových exponátov:

  - funkčný model vodíkovo-kyslíkového palivového článku: výroba elektrickej energie 
                  z energie chemickej reakcie, priamo...

  - gravitačná pádová stena pre guľky
  - hra s pieskom - ako sa bude sypať piesok
  - dvojité chaotické kyvadlo -
nebadateľný rozdiel v počiatočnych podmienkach
                                                       ich kývania spôsobí obrovské rozdiely v kývaní jednoho voči druhému... 

  - laserová premietacia hlasová - zvuková rúra
  - model malej veternej elektrárne
  - plazmová guľa
  -
program na PC: riadenie modelu lode (zoznámenie sa so spätnou väzbou a oneskorenou reakciou...)
  - solárny kufor (na podporu výučby o obnovitelných zdrojoch energie)
  - stavebnica Gamabeta k výučbe o stavbe atómu
  - svetelný domček - z okien vytekajú lúče svetla - optika hrou
  - regulátor obrátok motora
  - živé akvárium... a vedľa neho virtuálne akvárium na PC s bojujúcimi riasami a vodnými                                    slimákmi... 
  - informačný stojan, ktorý z vás "urobí" poradcu pre zatepľovanie obytných domov...
 
- model DNK - stavebnica dvojitej špirály života
  - Einsteinov gumový vesmír - prečo sa hmotné objekty priťahujú 

                                                                                                    Späť na hlavnú stránku